Školní jídelna 

 Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál školy. 

Dětem je poskytována vyvážená strava doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.

Jsou dodržovány předepsané  intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.

Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme  je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy s ohledem na jejich zdraví. 

 Jídelníček je vyvěšen ve vestibulu budovy.

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny :    Hlaváčová Jana

Mobil                                  604 941 431

Vedoucí kuchařka :          Stránská Renata 

Kuchařka :                      Berná Gabriela

 Důležité informace:

  -     denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 39 Kč

  -     denní stravné pro děti 7 leté činí 41 Kč

  -     úhrada stravného se provádí inkasem či složenkou nejpozději do 10. dne v měsíci

   -    stravné se odhlašuje den předem do 11,3Ohod. zápisem do omluvného listu ve vestibulu MŠ nebo telefonicky

        SMS zprávou na 604 941 431

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ zde

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Mateřská škola , Jičín, Fügnerova 750 Matějková Zdenka ředitelka školy 736 260 304

Omlouvání dětí sms na tel.
733 539 856 1. třída Berušky
731 630 374 2. třída Motýli

Odhlášky stravného sms na
na tel. 604 941 431

BÚ 524541/0100
IČ 75019329
ID dmhq47r
posta@2ms.jicin.cz