předčtenářská gramotnost

- rozvoj slovní zásoby

- vyprávění příběhu podle dějové posloupnosti- rozvoj sloví zásoby

- popis obrázku

- zrakové vnímání

- rozdíly- malované čtení

- rozvoj sloní zásoby

- paměť- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásoby)

- rýmy

- fonematický sluch- přiřazování symbolů

- zrakové vnímání

+ jemná motorrika- rozvoj slovní zásoby (předložky, podstatná jména, přídavná jména, slovesa)

- tvoření otázek

- komunikační dovednosti- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásoby)

- vytleskávání slabik (rytmizace)

- počet slabik- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásoby)

- určování prvního písmene ve slově- roční období (jaro, léto, pozim, zima)

- přiřazování

- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásby)- určování prvního písmena ve slově

- slovo od daného písmena

- pojmenování předmětů

+ jemná motorika


- přiřazování obrázku k písmenu

- pojmenování

- vyhledávání dvojic

+ jemná motorika

 

 

 

 


 

Kontakt

Mateřská škola , Jičín, Fügnerova 750 Matějková Zdenka ředitelka školy 736 260 304

Omlouvání dětí sms na tel.
733 539 856 1. třída Berušky
731 630 374 2. třída Motýli

Odhlášky stravného sms na
na tel. 604 941 431

BÚ 524541/0100
IČ 75019329
ID dmhq47r
posta@2ms.jicin.cz