Předškoláci

V levém sloupci naleznete nabídku možností, jak rozvíjet dítě v daných oblastech.Zajištění předškolního vzdělávání při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte probíhá z důvodů:

1. Pokud je nařízena karanténa nebo kvůli
mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZČR zakázána přítomnost více než poloviny předškolních dětí, škola poskytuje pro tyto děti vzdělávání distančním způsobem. Ostatní děti se vzdělávají prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech předškolních dětí, přechází na distanční výuku celá skupina předškolních dětí. Distanční výuka bude prováděna formou elektronické komunikace se zákonným zástupcem včetně zpětné vazby.

2. Dlouhodobé nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci


Postup třídních učitelek předškoláků:

- Kontakt s rodiči o průběhu vzdělávání v daném časovém úseku zaslané e-mailem, SMS zprávou 

- Zpracování vzdělávací nabídky na daný časový úsek v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, zrakové vnímání, sluchové vnímání, pracovní listy, básničky, výtvarné a hudební činnosti, atd. - zaslané elektronicky


- Odkaz na www.2ms.jicin.cz - menu PŘEDŠKOLÁCI

- Odkazy na www stránky MŠ - doporučené vzdělávací programy pro předškolní děti

- Dle potřeby vysvětlení telefonicky, e-mailem

- Zpětná vazba o plnění úkolů - e-mail, online komunikace, případně telefonická komunikace

- Osobní konzultace ve škole o vzdělávání dítěte po předchozí domluvě Pokud jsou třídní učitelky předškolních dětí v karanténě nebo v pracovní neschopnosti, zajišťují distanční výuku přítomné zastupující učitelky.

         

                                                                       
Matějková Zdenka

ředitelka školy 

 

 

 


 

Kontakt

Mateřská škola , Jičín, Fügnerova 750 Matějková Zdenka ředitelka školy 736 260 304

Omlouvání dětí sms na tel.
733 539 856 1. třída Berušky
731 630 374 2. třída Motýli

Odhlášky stravného sms na
na tel. 604 941 431

BÚ 524541/0100
IČ 75019329
ID dmhq47r
posta@2ms.jicin.cz